ÇALIŞMA İZNİ

Ukrayna’da çalışmak amacı ile bulunan, Ukrayna vatandaşı olmayan tüm Türk vatandaşları çalışma izni konusu çerçevesinde ”Ukrayna’da çalışma izni” almak zorundadır.

     Ukrayna’da bu işler, Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Bakanlığı) tarafından düzenlenmektedir. İlgili Bakanlığa izin başvurularında yabancı personel adayının (iş sahipleri dahil) geçmiş tecrübe ve iş birikimine, sahip olduğu eğitimsel dökümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır. Fakat asıl önemli olan yabancı personel istihdam edeceği işverenin konumundaki şirketin konumudur.

     İlgili Bakanlık uzmanlarının o anki sosyo-kültürel ve ekonomik konjonktür, Uluslar arası etkilenme ve global etkiler altında inisiyatif kullanmaları söz konusudur. Ukrayna’daki Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevzuata, çalışacak yabancı personelin ve çalışacağı şirketin bilgilerine, dökümanlarına ama daha fazla kendi incelemesine, kendi görüşüne bağlı olarak karar vermektedir.

     Türk vatandaşları olarak şirketinizde çalışacak olan kişilerin evraklarının uyum ve uygunluğu, Bakanlığın çalışma kriterleri gözetilerek hazırlanan ciddi bir dosya ile desteklenmelidir. İlgili Bakanlıktan Ukrayna’da çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır. Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak, branşında iyi bir Avukat şirketi ile temasa geçerek mümkün olur. Kiev merkezli ARGUMENTUM Avukatlık şirketimiz çalışma izinleri konusunda çok hassasız. Şimdiye kadar hiç bir Türk Vatandaşına Ukrayna’da ”Çalışma İzni” almada bir sorun yaşamadık.

     Konuya paralel olarak, kısaca çalışma izninin tanımını yapmak istediğimizde şu şekilde izah etmemiz mümkündür. ”Ukrayna’da yabancı bir kişinin her hangi bir kurumda çalışması için Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şahsına münhasır verilen belgeye çalışma izni olarak belirtebiliriz”

     Ukrayna’nın taraf olduğu ikili veya çok sayılı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklı ilke çerçevesinde çalışma izinleri, iş ortamının piyasasındaki durum ve gelişen çalışma hayatı, istihdama yönelik sektörel ve ekonomik değerlerin gerek kıldığı hallerde, belirli bir süreç için, hizmet sektörü, sanayi, tarım ve belirli meslek kolları veya mülki ve coğrafi yönden sınırlandırmak mümkündür.

     Türk vatandaşlarının Ukrayna’da çalışma izni alma düşüncesinin oluşmaya başladığı andan itibaren burada ilk yapacakları iş, bilgili, sorunlara çözüme odaklı, titiz bir Avukatlık şirketi ile anlaşma sağlamalarıdır. Kiev merkezli ARGUMENTUM Avukatlık şirketim, Türk vatandaşlarının Ukrayna’da olası tüm sorunlarının çözümünde hizmetindedir.

Bunları bilmenizde fayda var:

Ukrayna’da Şirket Sahipleri Çalışma İzni Almalıdır

Ukrayna çalışma izni almak için Ukrayna’ya gelmeye gerek yok

Ukrayna çalışma izni kime verilir

Ukrayna’da çalışma izni sahte olur mu? 

Ukrayna çalışma izinleri iptal sebepleri 

Ukrayna’da çalışma izinlerinin uzatılması

Ukrayna’da çalışma izninin verilmeme sebepleri