UKRAYNA’DA ŞİRKET TÜRLERİ

Özel kanun hükümleri ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (aksi görülmediği müdetçe)

  1. Türk vatandaşlarının yabancı sermaye ile yatırımcılar tarafından Ukrayna’da  şirket kurmak ve yatırım yapması tamamıyle serbesttir.
  2. Yurt dışında oturum ve ikamet ettiğini belgeleyen her Türk vatanadaşı kanunun işlevi bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.
  3. Yabancı yatırımcılar Ukraynalı yatırımcılarla eşit muamele statüsündedirler.

    40 milyonluk nüfüsa dayanan, dinamik ve hızla gelişen ekonomiye, büyük bir iç pazara, AB üyeliği görüşmeleri içinde bulunan Ukrayna’nı yatırım cazibe potansiyelini artırmıştır. Bu bağlamda Türk girişimcilerinin Ukrayna’da şirket kurma aşamasında dikkatli ve özenli olması zorunluluğu vardır.

     Türk vatandaşlarının işlerinin güvenli ve sorunsuz gerçekleşmesi için kesinlikle Ukrayna’da deneyimli, bilgili, araştırmacı Ukraynalı avukata gereksinimleri vardır.

    Türkiye Ekonomi Bakanlığı Ukrayna’ya yatırım yapacak Türk girişimcilere hiç de küçümsenmeyecek devlet yardımlarını yapmaktadır.

    Ukrayna’da şirket kurmak 4 ana dalda faaliyet göstermektedir. Bunlar Anonim şirket, Limited şirket, Komandit şirket ve Ek limitli şirket olarak sıralayabiliriz.

   Ukrayna’da şirket kurmak: (anonim)

Şirketinin sermayesi paylara bölümüş olup pay sahiplerinin sorumluluğu taahüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır ve pay sahipleri tarafından ödenir. Ukrayna’da anonim şirketler, en az 1 pay sahibi (gerçek veya tüzel kişi) ile kurulur. 100 kişiye kadar ilave yapılabilir ve asgari sermaye gereksinimi 5 milyon 903 bin  750 yüz grivna’dır. 13 şubat 2020 tarihi itibari ile 241 bin USD dolar. Genel kurul ve Yönetim kurulu, anonim şirketlerin zorunlu organıdır.

    Ukrayna’da  şirket kurmak : (Limited)

     Ukrayna’da hemen-hemen her Türk vatandaşının tercih ettiği şirket ‘’Limited şirket’’ tir. Ukrayna’da  şirket kurmaken az 1 ortak olarak kurulmakla birlikte en fazla rakamla 100 (yüz) ortak sayısı olabilir. Gerçek ve tüzel kişi ile kurulmaktadır. Ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye ile sınırlı olup ortaklar tarafından ödendiği şirkettir. Asgari sermaye gereksinimi 1 (bir) da olabilir 1 milyon grivna dan olablir, 10 milyon grivna da olabilir. Belirli bir limit yoktur.

   Ukrayna’da şirket kurmak: (komandit)

     Ukrayna’da  şirketi kurmak komandit olarak ticari bir işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir. Bazı ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlı iken, bazı ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Tüzel kişiler yanlızca komanditer ortak olabilmektedir ve komandit şirketlerin azgari sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri  şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlinir.

  Ukrayna’da  şirket kurmak : (Ek limitli)

     Ek limitli şirkette bilirli bir payı olan kurucunun kendine ait mallardan sorumluluğu vardır.