UKRAYNA’DA ŞİRKET LİSANSLARI

Ukrayna’da şirket lisansları yeni düzenlemeler ile birlikte, muhataplarına daha kolay verilmeye başlanmıştır. Eskiden olduğu gibi çeşitli zorluklarla karşılaşılmamaktadır.  Ukrayna’da şirket kurma aşamasında yanlışlık yoksa lisans konusunda sıkıntı yaşanmamaktadır.

     Ukrayna’da başlıca lisans alınması gereken katogoriler şunlardır: Bankacılık lisansı, Bono lisansı, Televizyon ve radyo lisansı, Eczane lisansı, Elektrik-enerji lisansı, Eğitim lisansı, Alkol-sigara lisansı, Telekomünasyon lisansı, İnşaat lisansı, Silah lisansı, Kimyasal madde üretme lisansı, Doktor lisansı, Veteriner lisansı, Piyango (para oyunları) lisansı, Turistik operatör lisansı, Taşımacılık lisansı, Petrol lisansı, Gaz lisansı, Güvenlik hizmetleri lisansı olarak özetleyebiliriz. Ukrayna’da şirket kurma evraklarında katagoriler madde-madde yazılabilir.

     Ukrayna Devleti tarafından tüm lisanslar 10 iş günü içinde verilme mecburiyeti vardır. Lisans ücret bedelleri, bir işçinin aldığı asgari ücretle eşittir. Şu an itibariyle Ukrayna’da asgari ücret, bin 378 grinadır. (53 dolar) Yalnız şirket lisans aldıktan sonra faaliyete geçebilir. Şirket lisans gerektirmeyen her konuda ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Ukrayna’da lisanslar süresiz verilmektedir. Yeter ki; Ukrayna’da şirket kurma hatasız olsun.

     İNŞAAT LİSANSI: İnşaat mühendisliği, tekniği ve malzemesiyle en iyi bir şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği en eski temel mühendislik dalıdır. İnşaatcılık branşında faaliyet gösteren firmalar, Ukarayna’da şirket kurma işlerini sağlam yapmalıdırlar. İnşaat mühendisliği en eski temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Genelde İnşaat lisanslarını mühendis sıfatını taşıyan kişiler almaktadır. Ukrayna’da şirket kurma aşamasında müdürlerin mühendis olmasını öneririm.

     İnşaat mühendisliği, fiziksel ve bilimsel ilkelerin uygulanmasıdır. Tarih boyunca devam ettiğini gördüğümüz fiziksel ve matematiksel yaklaşımın gelişimiyle ilintilidir. İnşaat mühendisliği bir kaç ayrı uzmanlaşmış alt bilimlerde dahil olmak üzere oldukça geniş çaplı bir meslek dalı olduğu için bir çok alanlarda bilgi birikimiyle bağlantılıdır. (Jeoloji, hidroloji, mekanik vb.)

    Eski dönemler incelendiğinde İnşaat mühendisliğinin fizik, matematik vb. konulara ait kavramların uygulanması olduğu görülmektedir.

     Ukrayna’da İnşaat lisansının niçin verildiğini özetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ukrayna Demokratik bir ülke olduğu için en önemli şeylerin başında insan hayatı gelmektedir. Bu yüzden inşaat lisansları (vb lisanslar) tecrübeye, makine parkına ve iyi yetişen elemanların kanıtlanmasıyla ilgili şirketlere verilir. Burada asıl amaç, insan hayatını, koruyarak, riskleri azaltmak ve sağlam yapıların ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Evet yapılar sağlam olmalı. Ukrayna’da şirket kurma işleride sağlam olmalı.

     Kiev’deki Avukatlık şirketim, Türk vatandaşlarının olası ihtiyacı olan lisans alımları konusunda iş tecrübesi ile sizlere hizmet vermektedir.