UKRAYNA’DA LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

Ukrayna’da kamu alacakları bakımından şirketler birinci derecede malvarlıkları ile sorumludur. Ancak devlet kendi alacağını garanti altına almak amacıyla, şirket ile birlikte ortaklara ve müdürlere de bazı sorumluluklar getirmiştir. Ukrayna’da şirket kurmak işi ciddiyet gerektirir.

     Ülkemizde Limited şirket ortakları ödemediği veya ödeyemeyecek durumda olduğu kamu borçlarından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Ukrayna’da şirket kurmak aşamasında Türk vatandaşları, avukatlarından detaylı bilgi almalarında fayda vardır.

     Ortağın sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait borçlardan kısmen sorumludurlar.

     Borcun doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde de bu şahıslar, borçtan kısmen ilgilidir. Bu konuda Ukrayna’da şirket kurmak aşamasında olan Türk vatandaşları doğru bilgilendirilmelidir.

     Ukrayna’da şirket kurmak neticesinde ortaklarının sorumluluğuna ilişkin olarak da, şirket ortakları borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

     Buradan da anlaşılacağı üzere, ortakların bu sorumluluğuna ”sınırlı ölçüde sorumluluk” denilmesi uygun olacağı kanısını taşımaktayım. Dolayısıyla sınırlı sorumluluk kuralı şirketler hukukunun en önemli kurallarından biridir. İncelendiğinde bu durum ortağın şirket özel hukuk borçlarından dolayı sorumluluğunu bertaraf etmektedir. Ukrayna’da şirket ortağının sorumluluğu sadece taahhüt ettiği sermaye tutarı kadardır. Kamu borçları dışında şirketin üçüncü kişilere olan borçlarından dolayı ve şirket alacaklarına karşı ortağın, hiç bir suretle sorumluluğu mevcut değildir. Bu borçları karşılamak gibi her hangi bir talepte bulunamaz. Şirket ortağı, taahhüt etmiş olduğu sermaye payını şirkete ödemekle ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmekle şirkete karşı sorumluluktan kurtulmuş olur. Görüldüğü üzere Ukrayna’da şirket kurmak yöntemiyle iş bitmiyor. Bilgili olunması gerekiyor.

     Baktığımızda Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan, alacağından sermaye hissesi oranında doğrudan doğruya sorumlu olanlar ve hükümler gereğince takibe tabi tutulurlar. Söz konusu hüküm, Limited şirket ortaklarının sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlü olma kuralına önemli bir istisna oluşturmaktadır. Kamu yönetiminin haklarını koruma amacı taşımaktadır. Tabi ki; bu durum kamu alacağının limited şirketten tahsilinin tehlikeye girmesi önlenmek istenmiş ve bir güvence oluşturulmaya çalışılmıştır.

     Her ortamda, bazı yazılarımda belirttiğim gibi, Ukrayna’da iş hayatına atılmak isteyen Türk vatandaşlarının ilk yapacakları iş, Kaliteli, Tecrübeli, İşinin uzmanı ve Güvenilir Ukrayna’lı bir Avukatla anlaşmaları gerekmektedir. Hem şirketler konusunda yükünüz hafifler, hem de başınız ağrımaz. ARGUMENTUM Avukatlık şirketim, Ukrayna’da sizlerin yanındadır….