UKRAYNA OTURMA İZNİ KARANTİNA İLE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

18.03.2020 tarihinde  Ukrayna Hükümeti, Bakanlar Kurulu Kararını onaylamıştır “Ukrayna topraklarında karantina süresince göç mevzuatının uygulanması ile ilgili bazı konular” aşağıdaki gibidir.

Geçici, karantina süresi boyunca ve feshinden sonraki 30 gün içinde, Ukrayna  ihraçlarında kalış şartlarına uymama ve Ukrayna’nın değişim mevzuatına aykırı olarak Ukrayna’nın göç mevzuatını ihlal eden yabancılar ve vatansız kişiler Karantina dönemi boyunca veya karantina döneminde bu tür ihlaller meydana gelirse, Ukrayna Oturma izni kalıcı veya geçici ikamet izinlerinin cezalandırma işleminin yapılmayacağı ilgililer tarafından bildirilmiştir. 

                 Kısaca özetlemek gerekirse; Ukrayna’da süreli veya süresiz Ukrayna oturma izni ne başvuru yapanlar işlem tamamlama süreleri geçmiş olsa bile hiç bir ceza işlemine tabi tutulmayacaklardır. Ayrıca Ukrayna’da karantina süresi bittikten sonra Ukrayna Oturma İzni alacaklara veya uzatacaklara 30 gün ek süre verilmesi yetkililer tarafından açıklanmıştır.