Ukrayna’da Dava Takibi

Ukrayna’da davalara bakılacak iki mahkeme sistemi vardır. Devlet mahkemeleri ve Uluslararası  Ticaret Mahkemesi. Devlet mahkemeleri sisteminde genel mahkeme, ticari mahkeme ve idari mahkemeleri bulunmaktadır. Ayrıca Ukrayna’nın en üst mahkemesi Ukrayna Yüce Divan Mahkemesidir.

  Genel mahkemeler medeni, iş, gayrimenkül, aile ve ceza konularında yetkilidir. Ticari mahkemeler tüzel kişilerin arasında ticari konularda yetkilidir. Özel kişilerin davalarına ticari mahkemeler bakmamaktadır. İdari mahkemeleri özel, tüzel kişilerin ve devlet kuruluşlarının arasındaki sorunlara bakmaktadır.

 Genel, ticari ve idari mahkemelerin üç seviyesi vardır. Yani yerli mahkeme kararı temyize veriliyor, temyiz mahkemesinin kararı ikinci temyize verme hakkı bulunmaktadır.

 Yıllarca bu konularda çalıştığımız için hem genel mahkemede, hem  ticari mahkemelerde, hem de idari mahkemede davaları kazanma tecrübemiz hayli yüksektir. Dava takibinde hem davacıya, hem davalıya hizmet vermekteyiz.

  Dava Takiblerini Kapsayan Hizmetlerimiz:

– hukuki danışmanlık ve davanın perspektiflerinin analizi,

– dava açmadan önce gereken yazışmalar ve delillerin toplanması,

– dava hazırlaması ve mahkemelere verilmesi,

– müvekkillerimizin mahkemelerde temsil edilmesi,

– mahkeme sürecinde gereken başvuruların, dilekçelerin, açıklamaların, itirazların verilmesi, tanıkların sorgulanması,

– gereken ekspertizlerin yaptırılması,

– mahkeme dosyalarının incelenmesi,

– mahkeme kararlarının alınması ve müvekkillerimize teslim edilmesi,

– gerektiği zaman temyiz hazırlanması ve verilmesi,

– temyiz mahkemelerinde müvekkillerimizin temsil edilmesi,

– mahkeme kararlarının icraya verilmesi ve icra takipleri.

  Ukrayna’nın kanunlarına göre yabancı ülkelerde mahkeme tarafından verilen karar Ukrayna’da gerçekleşmesi için tanıma ve tenfiz davası açmak gerekir. Tecrübelerimizden dolayı Türkiye’de verilen karar en kısa zamanda Ukrayna’da tanıma ve tenfiz edebiliyoruz.

 Ukrayna’da dava takibi etmek için müvekkillerimiz arasında karşılıklı sözleşme imzalamak yeterli olmaktadır. Müvekillerimizin sözleşme imzalamak için Ukrayna’ya gelmelerine gerek yoktur. Sözleşme metni e-postayla yolluyoruz. Müvekkilimiz bu sözleşmeyi imzalayıp kargoyla bize ulaştırdıktan sonra işlerine başlıyoruz.