TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA ÇİFT VERGİLENDİRME OLMUYOR

Gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olmak ile Ukrayna ve Türkiye Devletleri arasındaki ekonomik işbirliğini teşvik eden anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşma akit devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır.

     1-) Bu anlaşmanın amaçları bakımından, ”bir akit devletin mukimi” terimi, o devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, kayıtlı merkez, tescil yeri, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o devletteki kaynaklardan elde edilen gelir veya o devlette ki kaynaklardan elde edilen gelir veya o devlette bulunan servet nedeniyle vergiye tabi tabi tutulan her hangi bir kişiyi kapsamaz.

      Ukrayna’da şirket kurmak yolu ile ikametgah adreslerine doğru bir biçimde sahip olmak çok önemlidir.

     2-) Bu maddenin 1.fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her iki akit devlette de mukim olduğunda, bu kişinin durumu aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Bu kişi, yalnızca daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu devletin mukimi kabul edilecektir. Ukrayna’da şirket kurmak yolu ile alınan mesken adresleri çok önemlidir. Eğer bu kişinin her iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa bu kişi, kişisel ve ekonomik ilişkilerin daha yakın olduğu devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir.

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi yalnızca kalmayı adet edindiği evin bulunduğu devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir. (Muhataplarına Ukrayna’da Şirket Kurmak yöntemiyle mesken adresleri edinmelerini tavsiye ederiz)

c) Eğer kişinin her iki devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki devlette de böyle ev söz konusu değil ise, bu kişi yalnızca vatandaşı olduğu devletin mukimi olarak kabul edilecektir. Konunun muhatapları Ukrayna’da Şirket Kurmak biçimiyle sorunlarını çözebilirler)

d) Eğer kişi her iki devletin de vatandaşıyla veya her iki devletin de vatandaşı değil ise, akit devletlerin yetkili makamları sorunları karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.

     3-) 1 inci fıkra hükümleri gereğince, gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki akit devletin de mukimi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir.

     Türk vatandaşlarının Ukrayna’da sorun yaşamamalarını istiyoruz. Ukrayna’da ev, ikametgah, kayıtlı merkez, tescil yeri, Ukrayna’da Şirket Kurmak ile ilgili tüm hizmetleri büyük bir titizlikle Kiev’deki Avukatlık şirketim vermektedir.