Şirket Sözleşmeleri ve Sözleşme Yazılımları

ARGUMENTUM Avukatlık Şirketi, Ukrayna’da vergi mükellefi olan veya olmayan Türk vatandaşlarına profesyonel anlamda Ukrayna’da Şirket kurma ve sözleşme yazılımları hizmeti sunmaktadır. Ukrayna’da çek-senet kültürü yeterince gelişmediğinden, taraflar kendi aralarında alacak-verecek sözleşmeleri vb. hazırlarlar. Bu durum Ukrayna’da çok yaygındır. Şu şekilde bir yorum yapsam inanın konuyu abartmış olmam. Ukrayna’da çek ve senet olayından daha fazla güvenilirliği vardır sözleşmelerin. Bu yüzden özellikle Türk vatandaşlarının, mal alıp verişlerinde, para akışı olduğunda, kısacası maddi önem taşıyan her alışverişte sözleşme yapmaları gerekmektedir. Her zaman üstüne basa-basa söylediğim gibi, Türk vatandaşlarının bu durum karşısında yapacakları şey, Ukrayna’da iyi bir Avukatla anlaşma yapmaları gerekiyor. Çünkü; sözleşmedeki bir kelimenin dahi çok büyük önemi vardır. İnanınız çok dikkatli olmalısınız. Zaten Avukatınız size genel bir sözleşme yapar. Özel sözleşme gerekir ise, Avukatınızın yardımı ile Ukrayna’da sorun yaşamazsınız. Ukrayna’da Avukat ne kadar önemli ise, Ukrayna’da Şirket kurma işlemleride o kadar önem ihtiva eder.

     Sözleşme iki yada daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan hukuki işlemlere denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ama bazı tür sözleşmelerin belirli bir biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin taşınmaz mallar satış sözleşmesi resmi biçimde yapılmalıdır.  Ukrayna’da Şirket kurma altyapısıda çok önemlidir.

     Bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için, sözleşmenin taraflarının irade beyanlarının karşılıklı ve birbirleri ile uyum içinde olması gerekir. Bir sözleşmede tarafların karşılıklı çıkarları bulunur. Örneğin her hangi bir malı satın alırken yapılan iş sözlü sözleşmedir. Alıcı mala karşılık bir fiyat önerir ve satıcı bu öneriyi kabul ederse parayı alıp malı teslim eder. Bu durumda sözleşme yapılmış ve sözleşme koşulları yerine getirilmiştir.

     Ukrayna’da Şirket kurma işlemi başladıktan sonra bir sözleşmenin geçerli olması için tarafların sözleşmeyi özgür iradeleriyle ve bilinçli olarak yapmış olmaları gerekmektedir. Taraflardan birinin zorlaması (cebir), korkutması (tehdit), ya da aldatması (hile) yoluyla yapılan sözleşmeler geçersizdir. Yasalarımıza göre, ”ergin” sayılamayanlar akıl hastaları, ve çocuklar sözleşme yapamaz. Konusu kanunlara ya da ahlaka aykırı sözleşmeler yapılamaz.

     Sözleşmenin taraflarından biri sözleşmede belirtilmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmezse karşı taraf mahkemeye başvurabilir. Mahkeme haksız tarafı yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlar ya da sözleşmeye uyulmamasından doğan zararın ödenmesine karar verir. Tazminat denen bu ödemeye karar verilmesi için zarar gören taraf zararını kanıtlamalıdır.

     Sözleşmeler ya tek tarafa borç yükler ya da iki tarafa birden borç yükler. Ukrayna’da şirket kurma yöntemiyle tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler, tek taraflı hukuki işlemler ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, bağışlama sözleşmesi, tek tarafa borç yükler ancak bu da iki taraflı bir hukuki işlemdir. Karşı taraf açıkça veya örtülü olarak karşı tarafın bağışlama yönündeki irade beyanını kabul ederse, bu durumda bağışlama sözleşmesi geçerli olur.