Ukrayna’da Vize Çeşitleri ve Kalma Süreleri


22 aralık 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerine ilişkin üsüllere dair anlaşmanın her iki tarafça onaylanması, T.C. Dışişleri Bakanlığının 25 ocak 2012 tarihli ve HUM/3837866 sayılı yazısı üzerine 5682 sayılı pasaport kanunun 10. ve 31 mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3.maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17 şubat 2012 tarihinde kararlaştırılmıştır’’.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİ ÜSÜLLERE DAİR ANLAŞMA :

  • Madde 1) Her iki Taraf Devletin vatandaşları, işbu Anlaşmanın ilişiğindeki Ek’te sıralanan geçerli seyahat belgelerine dayanarak, kesintisiz kalış süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren otuz (30) günü aşmamak kaydıyla, vizesiz olarak diğer Taraf Devletin ülkesine girecek, topraklarından çıkacak, transit geçecektir. Ancak, vatandaşların diğer Taraf Devletin ülkesindeki toplam kalış süresi yüz seksen (180) gün zarfında doksan (90) günü aşmayacaktır denilmektedir. Fakat Ukrayna Cumhurbaşkanının 3 aralık 2013 tarih ve 665/2013 sayılı emrine göre, Ukrayna’ya gelen veya Ukrayna üzerinden transit olarak geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilecek, 60 gün kadar bir çıkış yapmadan Ukrayna’da kalabilecektir.
  • Bununla birlikte 180 günlük bir dönem içinde Ukrayna’da toplam kalma süresi 90 günü aşmamalıdır. Söz konusu emir 4 Aralık 2013 gününden itibaren yürürlüğe girmiştir. Diğer taraf devletin ülkesinde geçici veya daimi oturum izni (Ukrayna’da oturum) hamili her bir taraf devletin vatandaşları, vize gerekmeksizin o taraf devletin ülkesine gelecek, çıkacak, transit geçecek ve kalacaktır.
  • İşbu anlaşma, ulusal güvenlik, kamu düzeni veya kamu sağlığını koruma sebepleriyle, her bir taraf devletin etkili makamlarının, kendi mevzuatlarına uygun olarak diğer taraf devlet vatandaşlarını kendi devletinin ülkesine girişini reddetme veya geçici veya daimi oturum izinlerini ( Ukrayna’da oturum) iptal etme hakkına helal getirmeyecektir.
  • İşbu anlaşmanın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman taraflar kendi aralarında iştişareler veya müzakereler yoluyla olası problemleri çözeceklerdir.
  • 180 gün içinde 90 günden daha fazla Ukrayna’da kalmak isteyenler için Ukrayna’da oturum izni alması gerekiyor. Ukrayna’da oturum izni, süreli ve süresiz olarak iki çeşittir. Avukatlık şirketimiz Ukrayna’da oturum hem süreli hem süresiz almaktadır.

Ukrayna’da yabancılara üç çeşit vize verilmektedir. : B vizesi, C vizesi ve D vizesi

  1. B vizesi (transit vize) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapılırken Ukrayna’da topraklarında transit geçişinin yapılması durumunda yabancı uyruklu vatandaşlara ve vatandaşlığı olmayan şahıslara verilmektedir…Ukrayna üzerinde diğer ülkelere yolculuk yapacak şoförler için transit vizesi tek giriş, çift giriş, çok giriş-çıkışlı olarak verilebilir. Fakat transit vize ile Ukrayna topraklarında bulunma süresi 5 gündür. B vize için Ukrayna’da oturum izni verilmemektedir.
  2. C vizesi, (kısa süreli vize) söz konusu vize tipi Türk vatandaşlara Ukrayna’da ki kalma süresinin 180 gün içinde azami 90 gün olması durumunda verilmektedir. İş bu vize 6 aylık dönem için veya evraklarda yer alan ve bu tür vizenin verilmesi için temel oluşturan evraklarda belirtilmiş olan belirli bir süre için (ancak 5 yıllık) sürece aşmamak kaydıyla) tek giriş, çift giriş, çok giriş ve çıkışlı olarak verilmektedir.[alert color=”alert-info” type=”alertdefault”]Ukrayna’da oturum Türk vatandaşları almak için C vize uygun değil. Türk vatandaşlarına C vize almaya hiç gerek yok. Boşu-boşuna masraf yapmayın. Bu vize ile 180 gün 90 gün fazla kalamazsınız. Yani vizesiz da aynı. Fazla kalmak için Ukrayna’da oturum almak gerekiyor.[/alert]
  3. D vize (uzun süreli vize) Uzun süreli vizeler, 90 günü aşacak süre içeresinde topraklarınada bulunma veya oturma hakkı tanıyan evrakların düzenlemesi için Ukrayna’ya giriş yapmak amacıyla Türk vatandaşlara verilir. Uzun süreli vize, 45 günlük tek girişli olarak verilir. Bu vize süreli veya süresiz Ukrayna’da oturum alacaklara gereklidir.

Bulunulan vize talebine ret cevabı alındığında vize ücreti, vize başvuru formu ile Konsolosluk şubesine vize işlemlerinin yapılması için verilen belgeler kati süratle iade edilmez.

Türk vatandaşlarına ret cevabının gelmesi durumunda bunun sebebi konusunda öngörüldüğü şekilde yazılı olarak bilgilendirme gerekliliği ortaya konulmuştur. Aynı zamanda ret cevabı alan vatandaşlar, bu konu ile ilgili şahsi düşünceleri içeren temyiz mektubu hazırlayıp vize talebinin görüşüldüğü yetkili organın başkanına müracaat edebilir ve vize başvurularının yeniden değerlendirilme talebinde bulunabilirler. Bu gibi durumlarda Avukatlık şirketimiz Ukrayna’da oturum izni için her türlü sorunu çözümleme noktasında Türk vatandaşlarına yardımcı olmaktadır.