“UKRAYNA’da Uluslararası Arabuluculuk


ARGUMENTUM Avukatlık Şirketi, Ukrayna’nın tüm bölgelerinde uzlaşma ve arabuluculuk da dahil olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözümü yolunda yepyeni yöntemler geliştirmekte ve Türk Vatandaşı dostlarımıza Ukrayna’da dava takibi harici bu alanda da hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş olan ülkelerde çok yaygın olarak kullanılan bir ”Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” (ADR) sistemidir. Arabuluculuk tarafların içinde bulundukları olası uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile ilgili mahkemeye gitmeden veya hukukun yönlendirmesiyle çözüme kavuşturulabilecek bir anlaşma biçimidir. Dolayısıyla, milletlerarası uyuşmazlıklarda bile taraflarının doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını kesin olarak sağlamıştır. Ukrayna’da dava takibi esnasında aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle veya bir mahkemenin önerisi ile arabuluculuğun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatını kesinlikle elde ederler.

Her zaman olduğu gibi arabuluculuk tarafların kendi çözümlerine bulmalarına yardımcı olup kolaylaştırıcı arabuluculuk (facilitative mediation) şeklinde olabileceği gibi, bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde bulunabileceği, değerlendirici arabuluculuk (eyaluative mediation) şeklinde de gerçekleşebilir. Kolaylaştırıcı arabuluculukta, arabulucu tarafları yönlendirmez, tavsiyede bulunmaz, hakim ya da hakem gibi karar vermez. Ukrayna’da dava takibi yapan kişiler çözüm bulucu arabuluculukta, arabulucu tarafların görmediği hususları onlara göstermeye çalışır. Manipule edici arabuluculukta ise arabulucu tarafların kaynağını artırabileceği gibi, bazı konularda ödül ve ceza verme uygulamasına girişebilir. Ukrayna’da dava takibi yapanların sorumlulukları vardır.

Arabulucu taraflar arasındaki diyoloğu geliştirmek ve açmak için bir çok teknik kullanılır. Arabulucu çoğunlukla tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak ama yönlendirici olmayan sorular yöneltir. Arabulucuların başarısı tarafların anlaşmaya yönelik niyetleri kadar, arabulucunun yeteneğine ve aldığı eğitime bağlıdır. Arabuluculuk müzakereleri aksi kararlaştırılmadıkça gizlidir. Arabuluculuk sırasında görüşülenler ne taraflarca ne de arabulucu tarafından açıklanabilir. Arabuluculuk sürecinin varsayımla anlaşmazlık ile noktalanması halinde, müzakerelerde elde edilen bilgi ve belgeler daha sonra açılması muhtemel bir davada delil olarak kullanılamaz. Taraflar arabuluculuğa gitmeye zorlanamaz. Taraflar arabuluculuk sürecine bizzat katılabilecekleri gibi avukatları aracılığı ile kendilerini temsil ettirebilirler. Avukatların arabuluculuk sürecinde taraf vekili olarak üstlenebilecekleri roller taraf müzakereciliği ve danışmanlığıdır. Ukrayna’da dava takibi yapan kişiler bunlara uyum göstermelidir.

Taraflar eğitimli bir arabulucu eşliğinde kendilerini rahatça ifade etme imkanı bulurlar. Böylece iletişim eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmaların da ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanır. Arabulucunun mesleki becerileri görünürdeki sorunlardan çok tarafların gerçek ilgilerini ortaya çıkarmakta kullanılır.