Ukrayna’da Ticaret Hukuku


Ukrayna’da ticaret yapan Türk müşterilerimiz veya Türkiye’de ticaret hayatını sürdürerek, Ukrayna’ya ürettiği mallarını gönderen Türk firmalarının sorunlarını ARGUMENTUM, Ukrayna’da Avukatlık bürosu çalışanları olarak, çözüme kavuşturmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Maalesef üzülerek de olsa şunu belirtmek istiyorum!!! Gerek Ukrayna’da ticaret hayatıyla uğraşan Türk müşterilerimiz, gerekse Türkiye’deki işletmelerin Türk yetkilileri Ukrayna’da Ticaret Hukuku ile başlarına bir sorun geldiğinde işin en son aşamasında Ukrayna’da Avukat ile temasa geçmektedirler. (Yumurta kapıya dayanınca) Böyle olunca da bazı avantajları maalesef kaçırmaktadırlar. Bu durum (işi son ana bırakma) Türklerin genetiğinde var sanırız. Genelde son anda Ukrayna’da Avukata yani bizlere ulaşmaktadırlar. Tabi ki tüm Türk müşterilerimiz için geçerli değil. Ama çoğunluk son anda problemlerine çözüm aramaktadırlar.

Ukrayna’da Ticaret Hukuku ve dünyadaki genel olarak Ticaret Hukuku kısmen de olsa benzerlikler taşır. Bu her ülke Ticaret Hukuku için geçerlidir.Ukraynalı Avukat olarak Ukrayna’da Ticaret Hukuku hakkında bilgi vermek gerekirse, Ticaret Hukukunun konu ve kapsamını tanımlamaya çalışan 4 sistem vardır.

  1. Sübjektif sistemi: Tacir kavramından hareket eder. Ticaret hukuku tacirler hukuku olarak nitelendirebiliriz. Belli bir zümreyi ilgilendirir. Yani ayrıcalıklı kişilere uygulanan bir hukuk biçimidir. Bu yüzden sübjektif sistem diye adlandırılmıştır. Bu sistem dünyanın bir çok yerinde eleştirilmiştir. Ticaret Hukuku ayrıcalıklı kişilere uygulanan bir hukuk olamaz diye.
  2. Objektif Sistem: Tacir kavramına değil de, ticari işlem kavramına önem verir.. Fransa’nın 1807 tarihli ticaret kanununda bu sistem büyük bir çoğunlukla benimsenmiş idi.
  3. Ticari İşletme Sistemi (Modern sistem): Tacir ve ticari işlemi temel olan sistemleri yetersiz bulmuş. Ticari işletme kavramına önem vermiştir… İtalya kanunlarında görülen bir sistemdir.
  4. Karma Sistem: Genelde kabul edilen bir sistemdir. Yukarıdaki sistemlerin karmasını topyekün kabul eder.

Ukrayna’da Ticaret Hukuku denildiğinde, Ticaret kanununun temelini ticari işletme oluşturur. Dolayısıyla  ticaret kanununa ilk temel taşını ticari işletmeler oluşturur… bu durum ticaret hukukunun giriş kapısıdır.

Ukrayna’da Ticaret Hukuku başlığı altında, ticari yargı, ticari hüküm, ticari işletmenin rehni, ticari işletmenin devri, ticari işletmenin mal varlığı vb. konularda ana başlıkları vardır.Bu konularla ilgili başka detayları da öğrenmek isterseniz, sizi anlayabilecek Ukraynalı Avukat sizlere yardımcı olur.