UKRAYNA’da İsim Hakkı ve Patent Süreci

ARGUMENTUM Avukatlık Şirketi, Ukrayna’da şirketlerinin isim hakkı alımı ile ilgili, Türk vatandaşlarına kaliteli hizmetler sunmaktadır. Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları daha yeni-yeni isim hakkı alma konusunda hassasiyet içerisine girdiklerini görüyorum. Bu konuda da şirketim ve ben en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapmaktayız, hiç kuşkunuz olmasın.

Patent buluş sahibinin, buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan hemen-hemen her şey patent koruması kapsamına dahildir. Buluşu yapılan bir ürün ya da sistemin bütün hakları patent sahibine ait olur ve ondan izinsiz kullanılamaz. Kullanıldığında Ukrayna’da dava takibi başlatılır.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlaması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Yasalara uyulmadığında Ukrayna’da dava takibi başlatılır.,

Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler ve işlemleri ile her türlü üretim yöntemleri patent korumasının kapsamındadır. Patent yasalarının amacı; buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanmasını sağlamaktır. Verilen patentler ve bunların sanayide uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesi sağlanır. Aksi durum olduğunda konu Ukrayna’da dava takibi kapsamına girer.

Patent verilmeyecek konular ve buluşlar noktasına geldiğimizde, bulduğumuz ürünün veya yöntemin, her ne ise, buluş basamağı içerip-içermediğini anlamak için kullandığımız kriterleri şöyle izah etmek mümkündür. Her buluş teknik bir probleme çözüm içermektedir. Her buluşçu da böyle bir probleme çözüm öneren kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu önerilen çözüm, tekniğin bu alanında uzman bir kişiye aşikar bir çözüm ise buluş aşaması içermediği kabul edilir. Ve patent alması imkansızdır. Ama yine de Ukrayna’da dava takibi kapsamına girer.

Yaptığı icat buluş niteliğinde olmadığı için dikkat edilmesi gereken hususlar :

  1. Keşifler, bilimsel teoriler, matematik ve metotları,
  2. Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar,
  3. Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan dayatmalar, bilgisayar yazılımları,
  4. Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
  5. İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

Dolayısıyla bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin her hangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz. Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.
Yine Patent verilecek korunamayan buluşlara gelinince, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar. Yine bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleridir. Bu konu biraz esnek olduğundan Ukrayna’da dava takibi gerektirebilir.