REGİSTRATSİYA (REGİSTRATİON) Düzenlemesi – Kanun Değişikliği

04 nisan 2016 tarihi itibari ile yürürlüğe giren kanun ile birlikte Ukrayna hükümeti yabancıların hayatını kolaylaştıracak imkanlar sunmaya devam ediyor. Ukrayna’da Oturma izinlerinde bulunması gereken adres tescilleri 10 gün içinde evraklara işlenmeliydi fakat son düzenleme ile birlikte bu süre 30 güne yükseltildi. Ayrıca yasa değişikliği ile birlikte ikamet adresleri konusunda yabancı şubeye bağlı olan yetkiler, yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği yerel belediyelere aktarıldı. İlk etapta belediyede tescil edilen belgeler, ikinci etapta Ukrayna Nüfus müdürlüğü kayıtlarında işlem görüyor. İlgili kanuna göre bir kişinin sadece bir ikamet adresi olabilmektedir.

İlk bakış da yeni kanun düzenlenmesi daha sağlıklı ancak, ikamet adresi tescil etmek için gereken evraklarda hiç bir değişiklik olmaması bizlerde hayal kırıklığı yarattı.. Ukrayna’da ev sahibi olan Türk vatandaşlarının hiç bir sıkıntısının olmamasına rağmen, evi kiralayan kişiler aynı zorlukları yaşamaya devam edecek. Sonuç olarak yine ev tapusunun aslı isteniyor, ev sahibinin bizzat belediye ye kendi gelip izin vermesi veya noter baskılı izin kağıdını yabancı vatandaşa teslim etmesi gerekmekte.

İlgili kanunun bir başka iyi tarafı ise, adres çıkartmak ve yeni adres kayıt işlemlerinin aynı yerde yapılacak olması. Ancak görünen o ki bu uygulamanın devlet dairelerinde tam olarak yürürlüğe girmesi biraz zaman alacak. Evrakların yine idare hizmet merkezleri üzerinden verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Önceden idare hizmet merkezlerinin memurları, verilen evrakları yabancı şubeye götürüyordu, şimdi ise belediyelere verilmesi gerekecek. Bürokratik sıkıntılar aynı kalmakla beraber işlemin gerçekleştirilme prosedüründe bir değişikliğe gidilmiş.

Daha öncede belirtiğimiz gibi Ukrayna’da oturum tescilleri ev veya daire üzerinden yapılabiliyor. Ofis, depo gibi edinilmiş mülkler bunun için uygun değildir. Yine de hatırlatmakta yarar olacağını düşünüyorum. Adresi olmayan oturum izinleri geçersiz sayılır. Eğer bir kişi Ukrayna’da oturum aldıktan sonra 30 gün içinde ikamet adresini belgelerle kayıt altına almadıysa , bu oturum artık geçersiz olacak ve yabancı kişi Ukrayna’da yasal olmayan şekilde kalan biri gibi işlem görecektir ( Kaçak ). Ukrayna’da geçersiz olan oturma izinleri  geri alınır, belge sahibi kişi geçersiz oturma izni sebebi ile yüksek miktarda cezaları öder,  ardından 30 gün içinde Ukrayna’yı terk etme mecburiyetinde kalır. Ukrayna’da oturum alacaklar için ikamet işlerini gerekli sürede tamamlamak oldukça önemli bir yasal zorunluluktur.