ULUSLARARASI EVLİLİK


İki farklı vatandaş arasında evlilik uluslararası evlilik olarak nitelendirilir ve hukuki düzlemde farklı yasalar çevresinde işlem görür.  Uluslararası evlilikte yerli kanunlar ve uluslararası anlaşmalar geçerlidir.  ARGUMENTUM Avukatlık Bürosu olarak Ukrayna’da Uluslararası evlilik konusunda sunduğumuz hizmetler

  • İki farklı vatandaş arasında evlenmek için danışmanlık,
  • Evrakların hazırlanması ve teslim edilmesi;
  • İki farklı vatandaş arasında boşanma işleri;
  • İki farklı vatandaşlardan oluşan mal paylaşımları;
  • İki farklı vatandaş çocuklarının yaşama yeri ve ebeveynlerle görüşme işleri;
  • Yabancı vatandaşların Ukrayna’da miras alması.

Türkiye ve Ukrayna arasında uluslararası anlaşmalara göre hukukî davaları görmeye, davalının ikametgâhının bulunduğu ülkenin mahkemeleri,yetkili olacaktır. Tüzel kişilerle ilgili davalarda, idare Merkezî temsilciliğinin yahut davalının en yakın irtibat halinde bulunduğu ülkede mahkemeleri yetkili olacaktır. Eşlerden Türkiye veya Ukrayna vatandaşı olması halinde, kanunî kişisel ve malî ilişkilerine, tarafların müşterek ikametgâhlarının bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır. Ana ve babası evli olmayan çocuğun nesebi, uyuşmazlık mevcut olmadığı takdirde, tarafların millî hukukuna göre belirlenecektir.

Ukrayna’da her Türk vatandaşının ölümü durumunda, Ukrayna miras mevzuatı uyarınca, Ukrayna vatandaşlarıyla aynı ölçüde ve aynı şartlarla, miras yolu ile mal ve diğer hakları iktisap veya satış hakkını edinebilirler. Gayrimenkul tereke hakkında kanunî işlemlerde, gayrimenkul malın bulunduysa Ukrayna hukuku uygulanır. Menkul terekeye ilişkin kanunî işlemler, miras bırakanın en son ikametgâhının bulunduğu ülkede hukukuna tâbidir. Ukrayna’da Türk vatandaşı olan miras bırakanın, Türkiye’de mirasçıları bulunmadığı takdirde, menkul ve gayrimenkul terekesi, bu malların bulunduğu Ukrayna’ya intikal eder. Gayrimenkul malların mirası ile ilgili işlemler bu malların bulunduğu yer Ukrayna ise, Ukrayna’nın yetkili makamları tarafından yerine getirilir.

Eşlerden her birinin Türkiye veya Ukrayna vatandaşı ve bunlardan birinin bir ülkesinde, diğerinin, diğer ülkesinde ikamet etmesi hallerinde kişisel ve malî ilişkilerine tarafların en son müşterek ikametgâhlarının bulunduğu ülkenin hukuku uygulanacaktır.

Uluslararası evlilikler ile ilgili her türlü problemin çözümü için bizimle iletişim sayfamız üzerinden iletişime geçebilirsiniz.